Tovar v akcii

naša cena 5,95 EUR
naša cena 5,95 EUR
naša cena 5,95 EUR

Obchodné podmienky , GDPR
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v e-shope www.catena.sk
Určujú a vymedzujú práva a povinnosti kupujúceho aj predávajúceho.
Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou e-shopu pre uzatváranie kúpnych zmlúv -
nakupovania tovaru.

1. Spôsob objednávania

Vyberte si tovar z ponuky e-shopu.
Záruka dostupnosti tovaru na sklade je 99 %. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru Vás budeme kontaktovať na t.č uvedenom v objednávke.


Po objednaní tovaru Vám bude vygenerovaná objednávka zaslaná na Vašu E-mailovú adresu.

Objednávka bude obsahovať :
- číslo objednávky / pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol /
- produkt / kód, názov tovaru /
- veľkosť,farba
- množstvo
- cena s DPH,zľavy,poštovné
- adresu dodavateľa
- spôsob dopravy
- cena za poštovné náklady "nad 60 Eur poštové náklady neúčtujeme"
- poznámka
- fakturačné údaje objednávateľa a údaje pre doručenie zásielky

Ak bude Vaša objednávka pripravená, obdržíte SMS správu, ktorá bude obsahovať:

- sumu za tovar

- číslo účtu, kam uhradiť platbu

Firma CATENA.SK s.r.o nie je platcom DPH.


2. Spôsob úhrady

Platba vopred na účet : Každú objednávku Vám potvrdíme SMS správou s informaciou o platbe


Vyberte si jeden z ponúkaných spôsobov úhrady :
- platba prevodom na účet
- vkladom na účet
Číslo objednávky uvádzajte pri platbe ako variabilný symbol.

Čiapky z objednávky rezervujeme 5 pracovných dní. Ak objednávka nebude uhradená do 5 pracovných dní, automaticky sa zruší.


Odoslanie zásielky Vám potvrdíme SMS správou na číslo telefónu z objednávky.


3. Spôsob dodania tovaru

Vaša zásielka bude odoslaná po pripísaní platby na účet.

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 1.triedou doporučene, ihneď po uskutočnení úhrady a jej pripísaní na náš bankový účet.
Poštovné 2 trieda je vo výške  1,60 EUR pre všetky zásielky od 1 - 59,99 EUR.

Poštovné 1 trieda je vo výške  2,00 EUR pre všetky zásielky od 1 - 59,99 EUR. 

Vlastná preprava je vo výške  0,00 EUR  pre všetky zásielky.Osobný odber v našej internetovej

predajňa v Košiciach na Triede SNP 61/A  Navigačná mapa   na dojazd k nám.


K objednávkam vyšším ako 60 EUR sa poštovné neúčtuje, okienko s poštovným sa na objednávke nezobrazí.

 

Tovar na dobierku NEPOSIELAME !!!


Platí pre dodanie na Slovensko.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.
Peniaze budú vrátené pri splnení následovných podmienok
-tovar nesmie byť použitý
-tovar musí byť nepoškodený
-tovar musí byť kompletný
-k tovaru musí byť priložený daňový doklad
Tovar, posielajte doporučene , nie na dobierku a poistený, nakoľko neručíme za
jeho prípadnú stratu na ceste k nám.
Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok Vám peniaze za tovar zašleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po obdržaní tovaru.

5. Záruka a reklamácie

Záruka a reklamácie budú posudzované v súlade s Obchodným zákonníkom.
Pri výmene čiapok hradí poštovné kupujúci vo výške 2 EURA.

6. Súkromie a ochrana osobných dát

Osobné informácie, ktoré nám zveríte, budú využívané výhradne za účelom poskytnutia kompletných služieb a budú chránené pred zneužitím. Vaše kontaktné informácie a ani údaje o Vašich nákupoch nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Ustúpiť od záruky bezpečnosti si vyhradzujeme v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom ( hackerom ). Iba v takomto prípade neplatia pravidlá o manipulácii s dátami.

 

Fi CATENA.SK s.r.o 1.12.2018

 

 

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 

 

 

V spoločnosti CATENA.SK s.r.o sa zaväzujeme rešpektovať a chrániť všetky súkromné a dôverné informácie. Uvedené zásady uvádzajú spôsob zhromažďovania a spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti CATENA.SK s.r.o
Zároveň by sme Vás radi informovali, že všetky spracúvané osobné informácie sú považované spoločnosťou CATENA.SK s.r.o za prísne dôverné a pri zaobchádzaní s nimi rešpektujeme platné právne predpisy.
Osobné údaje sú pod elektronickou aj procedurálnou kontrolou a spoločnosť CATENA.SK s.r.o disponuje mechanizmami zaisťujúcimi adekvátnu ochranu spracúvaných osobných údajov pred zneužitím.
Nižšie uvedené sa netýka informácií o právnickej osobe (ako napr. jej názov, právna forma, kontaktné údaje ...).
 
1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?
Správcom a zároveň spracovateľom je spoločnosť CATENA.SK s.r.o IČO: 51434385, so sídlom CATENA.SK s.r.o Trieda SNP 61 Košice, ktorá zhromažďuje, uchováva a ďalej spracúva Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. V rámci spoločnosti CATENA.SK s.r.o sú osobné údaje sprístupnené len oprávneným zamestnancom, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely spracovania. V rámci spoločnosti CATENA.SK s.r.o kladieme veľký dôraz na bezpečnostnú politiku, mlčanlivosť našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber vhodných zmluvných partnerov.

 

2. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Jedná sa o identifikačné (najmä meno, priezvisko, titul a kontaktné údaje (najmä kontaktná adresa, telefónne číslo, emailová adresa), ďalej údaje z našej vzájomnej komunikácie. Všetky spomenuté osobné údaje ste nám oznámili v rámci našej spolupráce. Osobné údaje sú spoločnosťou CATENA.SK s.r.o spracúvané ako manuálne, tak automatizovane.

 

3. Dôvody spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracúvame najmä z právneho dôvodu plnenia zmluvy. Ide o prípady, keď realizujeme zmluvný záväzok, vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie. Ďalej spracúvame osobné údaje v rámci plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zákona (vedenie účtovníctva, daňové odvody, mzdová a personálna agenda, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona).
V prípade záujmu pracovať pre spoločnosť CATENA.SK s.r.o spracúvame osobné údaje na základe súhlasu poskytnutého na účely výberového konania a využívame tieto údaje na vyhodnotenie vhodného kandidáta a následnú korešpondenciu.
Webové stánky spoločnosti CATENA.SK s.r.o používajú "cookies" len na základe Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú uložené na Vašom pevnom disku pomocou Vášho prehliadača. Uchovávajú určité informácie, ktoré Váš prehliadač môže preniesť spätne k nám pri Vašom ďalšom prístupe na webovú stránku spoločnosti CATENA.SK s.r.o . Tieto súbory nám umožňujú analyzovať Vaše používanie webovej stránky spoločnosti CATENA.SK s.r.o. Pri Vašom prvom vstupe na webovú stránku spoločnosti CATENA.SK s.r.o sa objaví banner so žiadosťou o Váš súhlas s použitím "cookies".

 

4. Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie všetkých práv plynúcich zo zmluvy, t.j. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie zmluvného vzťahu (vrátane doby úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy a súčasného preukázania histórie zmluvného vzťahu) a ďalej po dobu, počas ktorej je spoločnosť CATENA.SK s.r.o povinná uchovávať dané informácie, vychádzajúc z platnej legislatívy, alebo po dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas.

 

5. Je spracovanie Vašich osobných údajov dobrovoľné?
V prípade, že nie ste našim zákazníkom, spracovanie osobných údajov sa vždy deje na základe Vášho súhlasu (pre účely zasielania newsletterov, či náboru nových zamestnancov). V ostatných prípadoch sa nejedná o dobrovoľné spracovanie osobných údajov a jeho zákonnosť je podložená vyššie uvedenými právnymi dôvodmi. Problematika dobrovoľnosti spracovania osobných údajov v rámci "cookies" je uvedená v článku 3 týchto zásad (posledný odsek).

 

6. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?
Podľa platnej legislatívy máte voči spoločnosti CATENA.SK s.r.o nižšie uvedené práva:

• právo na prístup k osobným údajom

• právo na opravu nepresne spracovaných osobných údajov

• právo na vymazanie (v prípade, že vypršal účel spracovania a v prípade odvolania súhlasu, na základe ktorého boli osobné údaje spracované)

• právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

• právo na odvolanie súhlasu (v prípade, že sú osobné údaje spracované na základe súhlasu - napr. zasielanie newslettrov)

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou CATENA.SK s.r.o

• právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou CATENA.SK s.r.o na Úrad na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

 

Pri uplatňovaní Vašich práv sa prosím obráťte na Alojza Krajča (catena@catena.sk). Spoločnosť CATENA.SK s.r.o si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa. Na všetky Vaše otázky k ochrane osobných údajov radi zodpovieme. Vynaložíme všetku rozumnú snahu k poskytnutiu, opraveniu alebo vymazaniu osobných údajov z našich záznamov. Reakciu na Vaše uplatnené práva vykonáme v primeranej lehote, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam spoločnosti CATENA.SK s.r.o .
 
V Košiciach  1.12.2018
Yjk4Zj