Tovar v akcii

naša cena 2,00 EUR
naša cena 1,00 EUR
naša cena 2,00 EUR

» Tlačiva

Reklamačný formulár

CATENA.SK s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11 Košice

IČO: 51434385, DIČ:2120724386, catena@catena.sk, tel.: 0905 418 678

 

                                                týmto u Vás reklamujem  dole uvedený tovar s popisom závady:

 

Reklamovaný tovar: .....................................................................................................................................................................................

 

Popis vady - predmet reklamácie:

 

............................................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................................................................................

 

Číslo dokladu:  ........................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ........................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa......................................................................................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa..........................................................................................................................................................................................

 

Kontaktné údaje spotrebiteľa (telefón alebo email):

 

..........................................................................................................................................................................................................................

 

Navrhujem, aby bola moja reklamácia vybavená týmto spôsobom*:

- výmenou tovaru, opravou tovaru, vrátením peňazí, zľavou z kúpnej ceny

 

Prílohy:

- Kópia dokladu o kúpe

- Reklamovaný tovar

 

Dátum: ...........................................                                                             Podpis spotrebiteľa:..................................................

 

 

 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

 

CATENA.SK s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11 Košice

IČO: 51434385, DIČ:2120724386, catena@catena.sk, tel.: 0905 418 678

 

 

 

                                            týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ...................................................

 

 Meno a priezvisko spotrebiteľa...................................................................................................................................................................

 

 Adresa spotrebiteľa.......................................................................................................................................................................................

 

Dátum: ...................................

 

 

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe).........................................................................................

 

 

 

Informácia  pre spotrebiteľa:

 

V zmysle §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

NDA1YzY